1914 by Peter Olausson

By Peter Olausson

Alla känner until eventually mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så. Vad var det egentligen som hände?

Första världskriget hade inte en enda, isolerad och enkel orsak. Det hade en rad orsaker, som sedan 1800-talet utvecklats, delats upp, korsats, förstärkt och försvagat varandra.

Sedan drygt trettio år tillbaka hade ett halvdussin europeiska länder delat upp Afrika mellan sig - det minskade en del spänningar på hemmaplan males byggde upp andra. Värnplikt, kapprustning och en kraftig vapenteknisk utveckling hade gett stormakterna större, bättre och dyrbarare arméer och flottor än någonsin. Efter en mängd konflikter och mindre krig hade stormakterna bildat allianser för att bli mindre sårbara; samtidigt som risken för småkrig minskade, ökade risken för ett storkrig.

Under några intensiva veckor sommaren 1914 kokade en liten grupp män - de viktigaste skulle kunna rymmas i en hiss - ihop en blandning som plötsligt exploderade. Visste de vad de gjorde? Var första världskriget ett misstag eller resultatet av en noga utarbetad plan, var det en hunch eller ett krig som väntade på att inträffa?
Denna bok beskriver de mångfasetterade orsakerna until världens viktigaste krig, den värld som utgjorde dess förutsättning och de ledare, generaler och diplomater som fick det att inträffa.

Marked as retail on unique obtain resource.

Show description

Read or Download 1914 PDF

Best swedish books

Efter The Pirate Bay

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags net vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar net? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk schedule. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Dacucar's Swedish-English Dictionary

This unmarried path Swedish-English dictionary is a entire dictionary that integrates easily on your Kindle e-reader like the integrated dictionaries. that implies so you might easily choose a notice and think about its translation in a pop-up window.

It is outfitted from the wonderful “Folkets Lexikon” on-line source and it really is aimed should you desire a trustworthy reference while analyzing Swedish e-books.

There are at the moment 36180 entries. Entries contain not just translations but additionally inflection kinds, examples, compound types, derivations, synonyms, and so on.

The translations are accessible from the most shape and its inflections, that means that you just won't have difficulties trying to find a verb in prior, a noun in sure shape, and adjective in plural, and so forth.

Gratis? : Om kvalitet, pengar och skapandets villkor

Den här essäsamlingen vill lägga bort utropstecknen och tala bortom särintressen. Därför sätter vi ett frågetecken efter "gratis". Hur ska filmer, dataspel, musik och litteratur bekostas om eller när dagens regelverk slås ut? Vad är värt att skydda och until eventually vilket pris?

Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

Extra info for 1914

Sample text

Alternatively, there is always ‘gaffer’ tape or duct tape, for use instead of a glue gun; it's tough and very sticky, useful for taping down cables that clutter the floor. Keep wet wipes on hand to keep your hands clean. They should be lanolin-free and as non-fibrous as possible – the best type in the UK are Boots’ own brand. They are also wonderful for cleaning pen marks off a monitor. editing/sound A number of editing and sound packages are available. Final Cut Pro (Mac) is a semi-professional editing package that's becoming very popular and, considering it is relatively cheap, is being used more and more by professionals, as editors find they can work from their home computers.

Simply plug your video camera and monitor into this stand-alone animation system. It is a hardware device used to create and test animation, without the aid of a computer. It is digital in that all the video is digitized. However, it only has analog input and output. Many animators find this a very friendly way to work. The LunchBox Sync model 3000P (PAL) model for European use can store at least 612 minutes of animation, although you can get an extra storage facility that allows you to store 18 times that amount.

When using the camera as a feed to your computer, you would not have tape loaded in the camera. digital video A DV camera and computer with animation software is good for learning and is the best image quality you can get on a low budget. Always check first when buying your camera that it is compatible with your software. These have to be used with a computer, as there is no single-frame capability. DV cameras plug straight into your computer using either a USB or a Firewire connection. Mini DV camcorders A standard DV camcorder offers the minimum resolution needed for broadcast quality – 640 X 480 pixels.

Download PDF sample

Rated 4.64 of 5 – based on 27 votes