Att dö by Christopher Hitchens

By Christopher Hitchens

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i long island. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until eventually det karga landskapet som tillhör de sjuka. below de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read or Download Att dö PDF

Best swedish books

Efter The Pirate Bay

Issn 1654-6601
isbn 978-91-88468-25-3

The Pirate Bay, företaget som startade 2001 och som är den tjugonde mest besökta webbplatsen i Sverige och bland de a hundred mest besökta i världen.
Sedan starten har TPB varit involverad i ett antal tvistemål. År 2009 förlorade de ett uppmärksammat mål då ägarna tilldömdes ett skadestånd på ca 30 miljoner kronor.
Pirate Bays idé är att göra det enkelt för sina användare att dela torrentfiler med t ex musik och movie. Sidan håller koll på var ip-nummer finns och gör det på så sätt möjligt för användaren att ladda ner torrentfiler
Vilket slags web vill vi egentligen ha? Vem skall bestämma över nätet, och enligt vilka kriterier? Hur bör en progressiv nätpolitik se ut? Var utspelar sig samtidens mest brännande nätpolitiska konflikter? Hur skall guy förstå den delandets kultur som präglar web? Om fildelning är en folkrörelse, är det rimligt att kriminalisera en hel ungdomsgeneration? Kan upphovsrätten modifieras? Vilka framtida affärsmodeller för kultur- och mediedistribution existerar? Efter The Pirate Bay kan ett antal lärdomar dras. De bör ligga until eventually grund för, och användas i utformandet av en progressiv digitalpolitisk schedule. Medverkar i boken gör bland andra Andreas Ekström, Rasmus Fleischer, Lars Ilshammar, Nicklas Lundblad och Karl Sigfrid.

Dacucar's Swedish-English Dictionary

This unmarried course Swedish-English dictionary is a accomplished dictionary that integrates easily on your Kindle e-reader like the integrated dictionaries. that implies for you to easily choose a notice and consider its translation in a pop-up window.

It is equipped from the superb “Folkets Lexikon” on-line source and it's aimed if you happen to desire a trustworthy reference whilst examining Swedish e-books.

There are at the moment 36180 entries. Entries comprise not just translations but additionally inflection kinds, examples, compound kinds, derivations, synonyms, and so forth.

The translations are accessible from the most shape and its inflections, that means that you just won't have difficulties searching for a verb in previous, a noun in yes shape, and adjective in plural, and so on.

Gratis? : Om kvalitet, pengar och skapandets villkor

Den här essäsamlingen vill lägga bort utropstecknen och tala bortom särintressen. Därför sätter vi ett frågetecken efter "gratis". Hur ska filmer, dataspel, musik och litteratur bekostas om eller när dagens regelverk slås ut? Vad är värt att skydda och until eventually vilket pris?

Kort om yttrandefrihet

”Jag hatar dina åsikter males är beredd att dö för din rätt att uttrycka dem. ” Citatet brukar tillskrivas Voltaire och är en vanlig paroll bland yttrandefrihetens försvarare. Ändå är det få som är beredda att försvara alla yttranden i alla sammanhang.

Additional resources for Att dö

Example text

Se/artikel/2009/02/20/nagra-teser-om-varfor-pirate-bay-blev-sa-stort [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 53. Tesen om denna typiskt svenska formel för frihet är hämtad från Henrik Berggren & Lars Trägårdh, Är svensken människa? – Gemenskap och obero­ ende i det moderna Sverige (Stockholm: Norstedts, 2006). Kopplingen ­mellan denna samhällsfilosofi och fildelningen utvecklas i Jonas Anderssons doktorsavhandling, Peer-to-peer-based file-sharing beyond the dichotomy of ‘downloading is theft’ vs. ‘information wants to be free’: How ­Swedish file-sharers motivate their action (Goldsmiths, University of London, 2010).

Show=904 [senast kontrollerad 30/6, 2010]. 33. Se, Piratpartiet, ”Fri kultur – en balanserad upphovsrätt” – http://www. se/politik [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Henrik Oscarsson & Mikael Persson, ”Piratpartiets sympatisörer”, Svensk höst. Trettiofyra kapitel om politik, medier och samhälle red. Sören Holmberg & Lennart Weibull (Göteborg: SOM-institutet, 2009), 241. 35. se/Var-politik/Snabba-fakta/Fildelning-och-piratkopiering/ [senast kontrollerad 30/6, 2010]. Per Schlingmann & Henrik von Sydow, ”Moderaterna ska jobba för en dynamisk upphovsrätt” Dagens Nyheter 17/12, 2009.

Det behöver aldrig innebära att det nya helt ersätter det gamla. I sammanhanget kan detta illustreras av förekomsten av så kallad ”pirat-streaming”, det vill säga tjänster som använder sig av liknande gränssnitt som You­ Tube och andra legala videotjänster, men som presenterar ett innehåll som är uppladdat av användarna och helt osanktionerat av diverse tvbolag. På nätet är det sällan som en tjänst utesluter en annan. Avslutningsvis kan man notera att givet tjänster som ”streaming” och ”cloud computing” så framstår fildelning paradoxalt nog som en gammal kommunikationsform.

Download PDF sample

Rated 4.58 of 5 – based on 16 votes